Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Εθελοντές του Κόσμου" η οποία αποτελείται από 5 διαχειριστές.

Παπαπολίτη Τέτα
Κατράνα Έφη
Παπαπολίτη Χρυσάνθη
Ζούστη Ζερμέν
Κοντοπούλου Μαρία