Πως κρίνετε το έργο των Εθελοντών;
Πολύ σημαντικό!
Είναι καλό που υπάρχουν, απλά...
Αδιάφορο